In de praktijk

Zeker in het buitenland is het areaal NKG sterk groeiend. In Nederland wordt NKG nog slechts beperkt toegepast. In Zuid Limburg is NKG op erosiegevoelige gronden (>2% helling) verplicht vanaf 2013. In Zuid Limburg wordt ca 2000 ha al langjarig volgens de principes van NKG bewerkt. Ook elders in Nederland zijn er bedrijven die al meerdere jaren niet ploegen. Veel akkerbouwers en groentetelers in Nederland hebben positieve ervaring door voor bepaalde teelten niet meer te ploegen. Positieve ervaringen door diverse bedrijven laten zien dat NKG mogelijkheden biedt.


Oppervlakte Conservation Agriculture

% v/h totale oppervlakte

Oppervlakte No-Till

% v/h totale oppervlakte

 

België

140.000

10%

 

 

Ierland

10.000

4%

100

0,3%

Slowakije

140.000

10%

10.000

1%

Switzerland

120.000

40%

9.000

3%

Frankrijk

3.000.000

17%

150.000

0,3%

Duitsland

2.375.000

20%

354.150

3%

Portugal

39.000

1,3%

25.000

0,8%

Denemarken

230.000

8%

 

 

Verenigd Koninkrijk

1.440.000

30%

24.000

1%

Spanje

2.000.000

14%

300.000

2%

Hongarije

500.000

10%

8.000

0%

Italië

560.000

6%

80.000

1%

TOTAL

10.054.000

 

960.250

 

Bron: www.ecaf.org