Publicaties

Persberichten

Persbericht Demonstraties NKG Oktober 2011
Persbericht 30-05-2011

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 09
Nieuwsbrief 08
Nieuwsbrief 07
Nieuwsbrief 06
Nieuwsbrief 05
Nieuwsbrief NKG4
Nieuwsbrief NKG3
Nieuwsbrief NKG2
Nieuwsbrief NKG1
De eerste nieuwsbrief

Presentaties

Presentatie PN NKG Oldambt

Presentatie 21 januari resultaten PN NKG Zuid Oost

Presentatie Lelystad Pulleman Handouts

Presentatie 14-12-2011 Bodemkwaliteit zandgrond J de Haan

Presentatie BASIS - Derk van Balen (presentatie basis)
Presentatie Ervaringen Noord Nederland - Klaas Froma (NKG praktische)
Presentatie Directzaai in het Oldambt - Jaap van 't Westeinde (directzaai in het oldambthandout)
Presentatie Rijpaden en NKG - Sander Bernaerts (NKG verdieping)

Presentatie van Sander Bernaerts
Presentatie van Stefan Muijtjens
Presentatie van  Christoph Bommes
Presentatie van Mirjam Pulleman

Overige publicaties

Telen op stroken LM14

Nieuwsbrief 2013 Bodemkwaliteit op zandgrond

Artikel uit de Boomkwekerij

Brochure Niet Kerende Grondbewerking
FAO CA en klimaatverandering
NKG in zweden 2012
NKG in een oldambster bouwplan 2012
Vijf NKG percelen gevolgd
Meetrapport 2009 02
Direct zaai biologische teelt

Bodemacademie
Verslag NKG Ebelsheerd
Na 7 jaar vertrouwt met niet ploegen
Artikel ziektewerking en NKG - PRI 2011

BioKennis Akkerbouw 15Grondbewerken

erosiebelgie

nietkerendehoofdgrondbewerkingIRS2007

rapport minimale grondbewerking 2007-2008

RAPPORT5115105NIETKERENDEGRONDBEWERKING

Rapportnietkerend2004

rapportnietkerende2005

Test Bietenzaaimachines voor Niet Kerende Grondbewerking

Niet-kerende grondbewerking in aardappelen

En de boer hij ploegde niet meer

Resultaten woelertest

Introductie van regenwormen ter verbetering van bodemkwaliteit