Activiteiten praktijknetwerk

Klik hier voor curcussen NKG 2013

Het praktijknetwerk houdt het volgende in:

  • In 4 regio’s (Zuidwest, Oldambt en omstreken, Noord Holland/ Flevoland en Zuidoostelijk zand) wordt een regionaal praktijknetwerk opgezet. Deze bestaat uit NKG telers, geïnteresseerden en specialisten. Dit netwerk komt ca 3 keer per jaar bijeen. Steeds is er een bezoek aan een NKG bedrijf gecombineerd met een verdiepend onderwerp. Actieve leden aan het netwerk betalen 75 euro per jaar.
  • In de verschillende regio’s worden boerenexperimenten aangelegd. Deze experimenten moeten de NKG praktijk verbeteren en worden vraaggestuurd aangelegd. Deelnemende boeren zijn vergaand sturend in deze onderwerpen. Bij de boerenexperimenten worden onderwijs, onderzoek en andere partijen betrokken voor metingen, waarnemingen e.d.
  • Landelijk demonstraties NKG. Elk jaar worden in diverse regio’s machinedemonstraties georganiseerd voor NKG
  • Er is een landelijke masterclass. Deze verdiepende bijeenkomst is voor alle leden van het praktijknetwerk. Niet leden kunnen tegen een kleine vergoeding aansluiten
  • Er worden speciale cursussen NKG aangeboden, zowel introductie als verdiepend
  • Communicatie via website, artikelen en nieuwsbrieven NKG
  • Inschrijven kan via de website

                                                            

Klik hier voor de vragenlijst. Deze moet u opslaan op uw computer en daarna ingevuld retour zenden naar info@nietkerendegrondbewerking.nl