Boerenexperimenten

nr

Naam

Beschrijving

Plaats en verantwoordelijke procesbegeleider

1.

Bemonstering percelen Noord

Bekijken NKG percelen. Wat gebeurt er naar verloop van jaren. Beoordeling door WUR. In 2009 zijn dezelfde percelen ook bemonsterd

Hornhuizen, Blijham,

Jacob Dogterom

 

2.

Bemonstering percelen Zuid

Zie boven

Halsteren, Kruiningen, Kamperland

Jacob Dogterom

3.

Test Stoppelbewerking

Acht verschillende machines voor stoppelbewerking zijn getest op geschiktheid voor gebruik bij NKG. Testen in Flevoland, zandgrond en Zuidwest. Uitvoering door stagiaire van de HAS Den Bosch

Flevoland, Brabant, zuid holland

Jacob Dogterom

 

4.

Aardappel: NKG en zware grond

Op basis van onderzoek en ervaringen: Aanleg 2 experimenten met verschillende strategieën voor aardappel op zware kleigrond (>30%). Verschillende groenbemesters, verschillende bewerkingen en najaarsfrezen ruggen. Uitvoering door stagiaire van de HAS Den Bosch

Hank, Willemstad,

Jacob Dogterom

 

5.

Zandgrond, verschillen tussen spitten, woelen en ploegen

Na oogst van de snijmaïs is met penetrometer en bodembeoordeling gekeken welk object (voorjaar behandeld met spitmachine, ploeg of woeler) het beste uitkwam.

Reusel (Zuid Oost Brabant)

Geert Jan van Roessel

 

6.

Vergelijking ploegen - NKG

Op een bedrijf in Noord Holland is één perceel al drie jaar niet geploegd, Naast gelegen perceel is wel altijd geploegd. Vergelijking op basis van bodembeoordeling. Uitvoering door Louis Bolk Instituut

Slootdorp

Christoffel den Herder

 

 

 

7.

Vergelijking ploegen - NKG

Op een bedrijf op zandgrond wordt al 9 jaar niet geploegd. Vergelijking met naastgelegen buurman. Uitvoering door Louis Bolk Instituut

Hapert,  Zuid Oost Brabant.

Geert Jan van Roessel

8.

Strovertering

Op Ebelsheerd zijn stroken aangelegd met verschillende bewerkingen ivm effectiviteit op strovertering i.s.m. Proefboerderij Ebelsheerd/SPNA.

Ebelsheerd.

Klaas Froma

9.

Groenbemesters zandgrond voor aardappelen

Verschillende groenbemesters voor aardappel op zand voor geschiktheid NKG

Acht. Zuid Oost Brabant.

Geert Jan van Roessel

10.

Groenbemesters kleigrond

OP SPNA/Kollumerwaard liggen een 28-tal groenbemesters waarop in het voorjaar 2012 aardappelen zullen worden gepoot. Hoe geschikt zijn deze groen bemesters? N-nalevering? Schurft? Rhizoctonia?

Kollumerwaard

Klaas Froma en Christoffel den Herder

11.

Vergelijking bewerkingen NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland.

Op een grasperceel van 5 ha wordt achtereenvolgens grond bewerkt met: ploeg, vaste tand en Dutsie schijven eg.. Hier worden aardappelen gezet. De gewasontwikkeling per grondbewerking wordt tot de oogst gevolgd.

Hapert. Zuid Oost Brabant

Geert Jan van Roessel

 

12.

Verhogen van vochthoudend vermogen van zandgrond door slib of heideplagsel

In een stoppel met veel gewasresten van CCM + aanvoer heideplagsel wordt middels NKG volggewas ingezaaid. Perceel is al 8 jaar met NKG gewerkt

Borkel en Schaft

Geert Jan van Roessel

13.

Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor suikerbieten na gerst.

Op een bieten perceel wordt na voorvrucht gerst + groenbemester (Nemat) naast elkaar een stook geploegd, vaste tand en gespit. Gewasontwikkeling wordt gevolgd.

Eersel, Zuid Oost Brabant

Geert jan van Roessel

14.

NKG versus ploegen

In Ens ligt een veld waarop diverse ploegdieptes worden vergeleken met een NKG variant. Geeft dit verschillen in bodemleven?

Centrale zeeklei

Christoffel den Herder

 

15.

Wormen onder verschillende systemen (NKG en ploegen)

Op een perceel aardappelen waar in 2011 veel wormenoverlast was, is in 2011 voor een deel bewerkt met combiplow en voor een deel met een spitmachine. Er is wintertarwe gezaaid. Dit wordt in 2012 weer opnieuw hetzelfde bewerkt. In 2012 en in 2013 wordt gekeken naar soorten, gewicht en aantal wormen

Lelystad.

Christoffel den Herder

16

Wormenontwikkeling in 2 verschillende groenbemesters

In Facelia en Japanse haver is gekeken of er verschillen zijn tussen de hoeveelheden, gewicht en soorten wormen per m2

Willemstad.

Jeroen Willemse

17.

Bieten zaaien na korrel- en snijmais met NKG

Op een perceel bewerkt met 4 jaar NKG worden na korrel- en snijmais  bieten  gezaaid. De gewasontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd.

Bergeijk

Geert jan van Roessel

 

18.

Groenbemesters icm aardappelen en NKG


Na diverse groenbemesters/mengsels zijn aardappelen geplant op een perceel dat al enige jaren NKG is. Doel is het meten van diverse factoren (stikststofnalevering opbrengst, kwaliteit,) in cons. aardappelen

Lelystad

Christoffel den Herder

19.

Erwten zaaien na dors- en snijmais

Na dors en snijmais zijn erwten doorgezaaid

Geert Jan van Roessel

20.

Groenbemesters en NKG op klei

Diverse systemen van groenbemesters in NKG systeem

Zierikzee

Jeroen Willemse

21.

Stroken vergelijking grondbewerking op zandgrond

Op een perceel aardappelen (fontane) met als voorvrucht gras wordt naast elkaar: Geploegd, gespit, en 3 methoden NKG vergeleken. Opbrengsten en kwaliteit  worden bepaald.

Vredepeel. Zandgrond

Geert Jan van Roessel

22.

Direct zaai pompoenen

Op een biologisch perceel wordt ervaring opgedaan met directzaai van pompoen in een een groenbemester van bladrogge. Doel is om te zoeken naar mogelijkheden om pompoenen op een bed van “stro” te telen waardoor de vruchten schoner blijven

Lelystad

Christoffel den Herder

23.

NKG koolzaad, twee typen

Voor de koolzaad teelt is er een hoofdgrondbewerking uitgevoerd met 5 verschillende machines. Daarnaast is er een gedeelte stro verhakseld en geperst.

Groningen

Klaas Froma

24.

4 verschillende groenbemesters, suikerbieten, NKG

Op klei van 80 % afslibbaar worden er 4 verschillende groenbemesters voor de bieten teelt gezaaid om zo in het voorjaar bieten in te kunnen zaaien.

Groningen

Klaas Froma

25.

Mechanisch voorbewerking groenbemesters

De inzet in groenbemesters van glyphosaat is in de winter gebruikelijk om groenbemesters te stoppen. De risico’s van nawerking op volggewassen is aanwezig en bovendien is de afhankelijkheid van glyphosaat binnen NKG niet wenselijk.

Kan dit wellicht ook effectief mechanisch gebeuren?

Flevoland/Friesland

Christoffel, den Herder

26.

NKG en bemesting systemen

Op een perceel worden vier nkg systemen met elkaar vergeleken en per systeem twee bemestingsstrategieën.

Groningen

Klaas Froma

 

27

Groenbemesters en NKG

Effect van groenbemesters icm NKG op N levering

Christoffel den Herder, Flevoland.

28

Aardappelen na groenbemesting en NKG

Nagegaan is hoe aardappelen na groenbemesting reageren binnen een NKG systeem

Christoffel den Herder

Flevoland

29

NKG in een Oldambster bouwplan

Vergeleken zijn diverse systemen in een oldambsterbouwplan NKG

Klaas Froma

Groningen

Boerenexperiment 1 en 2
Boerenexperiment 3
Boerenexperiment 4
Boerenexperiment 4 aanvulling
Boerenexperiment 5
Boerenexperiment 7
Boerenexperiment 8
Boerenexperiment 9
Boerenexperiment 11
Boerenexperiment 12
Boerenexperiment 13
Boerenexperiment 15
Boerenexperiment 17
Boerenexperiment 19
Boerenexperiment 20
Boerenexperiment 21
Boerenexperiment 29